Interviu cu Taylor Stevens


Taylor Stevens has agreed to answer a few questions about the books she  published. "The Informationist" was translated in romanian by Trei. She has amazing books. I invite you to read this lovely interview. Thank you for answering our questions! 
Taylor Stevens is the award-winning, New York Times bestselling author of the critically acclaimed Vanessa Michael Munroe series. Published in over twenty languages and optioned for film by James Cameron’s production company, Lightstorm Entertainment, the books are international boots-on-the-ground thrillers featuring a mercenary information hunter in a non-testosterone mix of Jason Bourne and Jack Reacher. Stevens came to writing fiction late. Born into an apocalyptic cult and raised in communes across the globe, she was denied an education beyond 6th grade and spent her adolescence as child labor. Stevens now calls Dallas home. In addition to writing novels, she shares extensively about the mechanics of storytelling, writing, overcoming adversity, and her journey into publishing at www.taylorstevensbooks.com/connect.php – she welcomes you to join her.


Taylor Stevens a fost de acord să ne răspundă la câteva întrebări despre cărțile ei. Mulțumim pentru răspunsuri! 
Îi puteți cumpăra cărțile cu un click aici!
Taylor Stevens este autoarea seriei Vanessa „Michael" Munroe, serie ce s-a bucurat de un succes răsunător. Publicate în peste 20 de limbi, cărțile seriei au în centru o femeie mercenar, amestec de Jason Bourne și Jack Reacher, care vânează informații. Drepturile de ecranizare au fost cumpărate de Lightstorm Entertainment, casa de producție a lui James Cameron. 
Stevens a început să scrie ficțiune târziu. Născută în interiorul unui cult apocaliptic, despărțită de familia ei când avea 12 ani și lăsată să meargă la școală doar până în clasa a șasea, Taylor Stevens a locuit pe trei continente și zece țări până la vârsta de 14 ani. Aproape toată adolescența și a petrecut o cerșind pe străzi și făcând tot felul de munci istovitoare. La 20 de ani, Stevens a părăsit cultul și a început să și construiască o viață nouă, în libertate. 


Question: How do you feel when you know that your series are readed in many countries? 
Întrebare: Cum te simți ştiind că romanele tale sunt citite în toată lumea?

Taylor Stevens: I’m very honored. There are so many, many good books published every year and foreign publishers can only take so many. So it’s quite special that Munroe has traveled to so many countries by book and I’m very grateful for that.
Taylor Stevens: Mă simt foarte onorată. Sunt foarte, foarte multe cărți bune apărute an de an şi editorii străini pot publica câteva. Deci e destul de special faptul că Munroe din carte a călătorit prin atât de multe țări şi sunt foarte recunoscătoare pentru asta.

Question: What are your plans for future? Are you planning to write a new book?
Întrebare: Care sunt planurile tale pentru viitor? Plănuieşti să scrii o carte nouă?

Taylor Stevens: I am always writing, but sometimes the writing is slow. We have five full Munroe stories and one half story printed now, and I’m hoping to have another written before too long.
Taylor Stevens: Scriu mereu, dar câteodată scriu încet. Avem seria de 5 volume Munroe şi o jumătate de poveste tipărită acum, şi sper să am o altă carte în curând.

Question: If Vanessa Munroe would be real, would you like to have her as a friend ? Why?
Întrebare: Dacă Vanessa Munroe ar fi reală, ți-ar plăcea să o ai prietenă?

Taylor Stevens: I really like Munroe and I would like her to like me, too, and it would be fantastic to have someone like her in my life to help get me out of trouble. But at the same time really bad things seem to keep happening to her friends and I’m not sure how long I’d last in her rough and tumble world. It would seem that being friends with a woman like her comes with a few, shall we say “complications.”
Taylor Stevens: Chiar îmi place Munroe şi mi-ar plăcea ca sentimentul să fie reciproc, ar fi fantastic să am pe cineva ca ea care să mă ajute să ies din probleme. Dar, în acelaşi timp par să se întâmple lucruri rele celor pe care îi are prieteni şi nu sunt sigură cât timp aş rezista în lumea ei dură şi riscantă.

Question: After your book( The Informationist) will be released a movie. What can you tell us about this movie? How did you feel when you heard that your book is a scenery for a movie? When it will appear? 
Întrebare: După cartea ta( Informaționistul sau Femeia cameleon) va fi lansat un film. Ce ne poți spune despre acest film? Cum te-ai simțit când ai aflat asta? Când va apărea filmul?

Taylor Stevens: It was very unexpected news. I had received several offers from film companies in the past but didn’t feel it would be a good fit for the story. Then in 2012 I got a call from my agent telling me James Cameron wanted the film rights. I was so shocked I laughed. I thought I was confused or heard wrong. However at that time James Cameron had to first make Avatar 2 and 3. Then the production grew to Avatar 2, 3, 4 and 5. So I expect that if we do eventually get a Vanessa Michael Munroe movie it will probably be a long, long time from now. I keep hoping!
Taylor Stevens: Au fost veşti foarte neaşteptate. În trecut am mai primit câteva oferte de la companii de filme dar nu am crezut că ar fi potrivite. Apoi, în 2012 am primit un apel de la agentul meu de vănzări care mi-a spus ca James Cameron vrea drepturi de ecranizare. Am foarte șocată, am râs. Am crezut că eram amețită sau că nu am auzit bine numele. La timpul acela James Cameron trebuia să facă Avatar 2 şi 3. Apoi, producția s-a extins până la Avatar 2, 3, 4 şi 5. Deci, mă aştept că dacă va fi un film Vanessa Michael Munroe, să apără peste mult timp. Continui să sper!

Question: Did it happened to you to be stopped on the street by your fans?
Întrebare: Ți s-a întâmplat să fii oprită pe stradă de către fani?

Taylor Stevens: Sometimes at conferences and book events, but never on the street. If I go out, usually it is to the grocery store or to the bank, and I don’t look nice like in the book pictures so if someone did recognize me I would probably be very embarrassed.
Taylor Stevens: Câteodată la conferințe şi la evenimente cu cărți, dar niciodată pe stradă. Când ies afară, mă duc deobicei la magazine şi la bancă. Nu arăt bine ca în pozele făcute pentru carte, deci, dacă cineva m-ar recunoaşte aş fi probabil foarte jenată.

Question: What are your hobbies?
Întrebare: Care sunt hobby-urile tale?

Taylor Stevens: I raise several breeds of heritage chickens and enjoy being outdoors with them.
Taylor Stevens: Cresc mai multe rase de pui tradiționale şi îmi plac să stau afară cu ei. 

Question: If you could change something in the past what would you change?
Întrebare: Dacă ai putea schimba ceva din trecut, ce ai schimba?

Taylor Stevens: To change even one thing would be like diverting a river: giving up something bad would mean I’d never experience the good that followed. I’ve had so many hardships in my life but without them I wouldn’t be who I am and would never have an opportunity to experience the blessings that I’ve been given and so I wouldn’t change anything.
Taylor Stevens: Schimbarea unui singur lucru este precum devierea unui râu: să renunț la ceva urât ar însemna să nu fii trăit binele ce i-a urmat răului.Am avut foarte multe  greutăți în viață dar fără ele nu aş fi cine sunt acum şi nu aş fi avut oportunitatea de a-mi cultiva abilitățile. Deci, nu aş schimba nimic.

Question: What message do you want to say to your readers?
Intrebare: Ce mesaj doreşti să transmiți cititorilor tăi?

Taylor Stevens: Thank you for reading my books. I appreciate that more than you can even imagine and I love to hear from my fans. I’m not always able to write back but I do try when I can. If you would like to read more about my life and hear the things I’ve learned about overcoming adversity, the publishing life, and writing, you can find me at: www.taylorstevensbooks.com/connect.php  I also have a weekly podcast specifically to share tips and experiences on the writer’s life and how to write better at:www.theshow.taylorstevensbooks.com.
Taylor Stevens: Vă mulțumesc pentru că îmi citiți cărțile. Vă apreciez mai mult decât vă puteți imagina şi iubesc să vorbesc cu voi. Nu pot mereu să vă scriu înapoi dar încerc când am timp. Dacă vreți să citiți mai multe despre viața mea şi să vedeți lucruri pe care le-am învățat despre cum să învingeți problemele, viața de editor, scriitor şi despre cum să scrieți, mă găsiți aici:www.taylorstevensbooks.com/connect.php  .
Deasemenea, am un podcast săptămânal pentru a împărtăşi sfaturi şi experiențe din viața unui scriitor şi despre cum vă puteți îmbunătății scrisul:www.theshow.taylorstevensbooks.com.
Share:

0 comentarii: